Fietspaden

Fietspaden

Het machinaal verwerken van beton vereist een goede voorbereiding.

Het is van cruciaal belang dat de ondergrond geschikt is voor de aanleg van een fietspad.

Ad Nooren is gespecialiseerd in de aanleg van fietspaden en beschikt over al het nodige materieel. Na het uitzetten van het tracè wordt de onderbaan geprofileerd. Na het profileren wordt met behulp van een slipvormpaver het fietspad aangelegd. Met de 2 slipvormpavers die wij ter beschikking hebben kunnen fietspaden met een breedte tussen de 2 en 5 meter worden aangelegd.